GeoEko, s.r.o.

Sídlo a fakturační adresa

Fáblovka 553
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

+420 607 626 437

info@geoeko.cz

IČ: 018 28 398
DIČ: CZ01828398

Zápis v obchodním rejstříku: C 38355 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201133458 / 2010

O nás

Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., HYDROGEOLOG, JEDNATEL SPOLEČNOSTI

607 626 437 / marek.caslavsky@geoeko.cz

Odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v hydrogeologii a v sanační geologii (č. 2076/2008)

Osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany dle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2016 Sb. – stanovení radonového indexu pozemků

Interní auditor dle ČSN EN ISO 140001 a ČSN EN ISO 190111

LUCIE KLOBOUČNÍKOVÁ, ASISTENTKA HYDROGEOLOGA

608 779 466 / lucie.kloboucnikova@geoeko.cz
Příprava posudků, tisk, archivace, zpracování podkladů z terénu

VERONIKA ŠILHÁNOVÁ, DiS., VEDOUCÍ GEOLOGIE PRO RODINNÉ DOMY

775 869 333 / veronika.silhanova@geoeko.cz

Cenové nabídky, odborné hydrogeologické posudky pro vsakování odpadních a srážkových vod, měření radonu

ANETA KUBEŠOVÁ, DIS., ASISTENTKA VEDOUCÍ GEOLOGIE PRO RODINNÉ DOMY

778 521 902 / aneta.kubesova@geoeko.cz

Zpracování odborných hydrogeologických posudků pro vsakování odpadních a srážkových vod, měření radonu

Mgr. IVANA BUREŠOVÁ, INŽENÝRSKÝ GEOLOG

775 866 566 / ivana.buresova@geoeko.cz

Inženýrská geologie, geologický průzkum pro zakládání staveb a komunikací

ING. VLADISLAV VOLF, PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL

778 526 182 / vladislav.volf@geoeko.cz

Projektant vodohospodářských staveb, prodej ČOV, řízení staveb

Josef starý, TECHNIK SENIOR

723 347 751

Technik, provádění mělké sondáže a čerpacích zkoušek, měření radonu, odběry vzorků zemin a podzemních vod

VLADIMÍR POSPÍŠIL, TECHNIK JUNIOR

Technik, provádění mělké sondáže a čerpacích zkoušek, měření radonu

Spolupracujeme

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Laboratoř výzkumu a managementu rizik

Vysoká škola báňskáVysoká škola báňská

Sponzorujeme

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.
www.microfutsal.eu

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.

FC Zaječice

Poptejte nezávazně naše službyOdesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro možnost odpovědi na tento dotaz. Údaje neslouží k dalším účelům.

Zpracování údajů
© GeoEko, s.r.o. | Web od zelene.kiwi