SANAČNÍ PRÁCE

Provádíme průzkum lokalit se zaměřením na ověření stávajícího stavu znečištění horninového podloží a podzemních vod, a jeho vliv na okolní prostředí. Výsledky průzkumu porovnáváme s hodnotami indikátorů dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí a navrhujeme cíle a cílové parametry nápravného opatření, včetně technického návrhu omezování či eliminaci rizik. V případě závažného znečištění zpracovává analýzu rizik.

Zabýváme se sanací podzemních vod a horninového prostředí, problematikou starých ekologických zátěží a likvidací následků havarijních úniků do životního prostředí, včetně dlouhodobého monitoringu těchto lokalit a jejich pravidelného vyhodnocování stavu.

Navrhujeme, instalujeme a provozujeme technologie pro snížení kontaminace horninového prostředí a podzemních vod, nabízíme zastupování ve věci jednání se zástupci úřadu na ochranu životního prostředí, ČIŽP a Povodí. Provádíme supervize a expertní činnost v rámci realizace sanačních prací.