ODRADONOVÁNÍ

Od roku 2006 se zabýváme vývojem a výrobou technologického zařízení pro odstraňování radonu, alifatických chlorovaných uhlovodíků a sulfidu z podzemní vody.

Nabízíme stavbu zařízení na míru pro každého zákazníka, dle požadovaných parametrů, jako je průtok vody zařízením, vstupní koncentrace látek a požadovaná výstupní koncentrace. Nabízíme také standardizované technické zařízení s konkrétním průtokem a účinností, k okamžitému odběru.

Naše zařízení má oproti obdobným výrobkům nižší nároky na prostor a energetickou spotřebu. Servis je doporučen provádět s ročním intervalem, který spočívá v kontrole správné funkčnosti tohoto zařízení a případného seřízení.